Cookie instellingen

Om de gebruikerservaring op de site te verbeteren en de website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie hierover? Bekijk ons privacy statement

onderzoek

terug

ONDERZOEK

Onze technologie is gebaseerd op bewijsmateriaal en wij vertrouwen altijd op de validatie van het (de) product(en) door derden. Centexbel, België; VITO, België; Japan Food Research Laboratories; Kyoto Microbiological Laboratory, Japan; Kaken test Center, Japan; SITRA, India; Intertek, India; Ekoteks, Turkije; VRDL, India; The Aachen-Maastricht Institute for Biobased Material; ...

"Patent in behandeling bij United States Patent and Trademark Office (USPTO)"

DOELTREFFENDHEID:

Onze zilverproducten hebben een krachtige en snelle bacteriedodende werking laten zien, beoordeeld door Amerikaanse (ASTM E 2149) en Japanse (JIS L 1902) referentiemethoden in verschillende geaccrediteerde testlaboratoria.

Staphylococcus aureus (inclusief MRSA), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa en Salmonella enteritidis werden in minder dan 1 uur tot onder de aantoonbaarheidsgrens geëlimineerd. Bij sommige tests werd in minder dan 1 minuut een volledige bacteriedoding waargenomen.

De viricide activiteit werd aangetoond in verschillende protocollen door ons, klanten en onderzoekspartners. We zagen dat 1 laag van ons zilverweefsel gemiddeld >90% van elk virus elimineert binnen een paar minuten na contact. Wij gebruiken 2 lagen zilverweefsel in onze maskers. Deze combinatie kan meer dan 98% van het virus ONMIDDELLIJK elimineren bij contact met onze SUPRMASK. De filters die wij gebruiken hebben een efficiëntie van 99,48%. Het totale masker vermindert onmiddellijk de impact van het virus met 99,99%.

Vermindering van de viruslevensvatbaarheid (%)
(minuten)05103060120240
Feline Coronavirus88,2790,9092,6094,2899,1499,82
Influenzavirus H3N290,6095,5598,3299,9499,9899,9991
Influenzavirus H1N194,3896,6699,4299,8999,9299,993

 

 

De viridale werking van zilver werd aangetoond in verschillende onderzoeksprotocollen.

Zie meer literatuur

De schimmeldodende werking van onze zilverproducten tegen Trychophyton mentagrofyten werd aangetoond in de JIS L 1902 test. Na minder dan 3 uur incubatie waren er geen kolonievormende eenheden aantoonbaar.

 

NALEVING VAN DE REGELGEVING:

Klassificatie volgens Medical Devices Directive 93/42/EEC and Medical Devices Regulation (EU) 2017/745

Medische Gezichtsmaskers zijn geclassificeerd volgens Regel 1 voor niet-invasieve hulpmiddelen, als hulpmiddelen die ofwel niet in contact komen met de patiënt ofwel alleen in contact komen met de intacte huid.

Klik hier voor de Conformiteitsverklaring voor een van onze maskers.

Klassificatie volgens de geharmoniseerde Europese norm EN 14683:2019+AC:2019

Medische gelaatsmaskers worden ingedeeld als Type I en Type II op basis van bacteriële filtratie-efficiëntie, waarbij Type II verder wordt onderverdeeld (Type II en IIR) op basis van het feit of het masker al dan niet spatwaterdicht is. De 'R' staat voor spatwaterdichtheid.

Type I Medische gezichtsmaskers mogen alleen worden gebruikt voor patiënten en andere personen om het risico van verspreiding van infecties te verminderen, met name in epidemische of pandemische situaties. Type I-maskers zijn niet bedoeld voor gebruik door gezondheidswerkers in een operatiekamer of in andere medische instellingen met vergelijkbare vereisten.

Onze maskers zijn getest in de volgende centra met de bijbehorende resultaten:

1. SUPRMASK Pro volgens EN 14683:2019+AC:2019 bij Centexbel, België [Medical Device Surgical Mask Type IIR/3]. Vergelijkbare resultaten werden verkregen bij The Aachen-Maastricht Institute for Biobased Material.

 • Bacteriële Frequentie Efficiëntie van 99,48% [≥ 98%] met een gemiddelde deeltjesgrootte van 2,8 μm [≥ 3,0]
 • Ademend vermogen (verschildruk) van 48,7 Pa/cm2 [≤ 60]
 • Spatproef/ Vloeistofbestendigheid: alle monsters zijn geslaagd (#32 maskers)

2. SUPRMASK Premium bij South India Textile Research Association, India

 • Bacteriële Frequentie Efficiëntie (ASTM F2101) van 99,8% [≥ 98%] met een gemiddelde deeltjesgrootte van 3,0 μm [≥ 3,0]
 • Ademend vermogen (verschildruk) (ISO 16289-2014) van 28,0 Pa/cm2 [≤ 60]
 • Deeltjesfiltratie-efficiëntie (ASTM F2299/F2299M-03 - 2010) van 98,89 % [≥ 95%] met een gemiddelde deeltjesgrootte van 0,3 μm [≥ 0,3]

3. SUPRMASK Basic volgens BS EN 14683:2019+AC:2019 bij Centexbel, België [Medical Device Surgical Mask Type I].

 • Bacteriële Frequentie Efficiëntie van 95,75 % [≥ 95%] met een gemiddelde deeltjesgrootte van 2,8 μm [≥ 3,0]
 • Ademend vermogen (verschildruk) van 13,8 Pa/cm2 [≤ 40]

4. SUPRMASK Medical bij South India Textile Research Association, India

 • Bacteriële Frequentie Efficiëntie (ASTM F2101) van 99,5 % [≥ 98%] met een gemiddelde deeltjesgrootte van 3,0 μm [≥ 3,0]
 • Ademend vermogen (differentiële druk) (ISO 16289-2014) van 20,0 Pa/cm2 [≤ 60]
 • Deeltjesfiltratie-efficiëntie (ASTM F2299/F2299M-03 - 2010) van 98,82 % [≥ 95%] met een gemiddelde deeltjesgrootte van 0,3 μm [≥ 0,3]

VEILIGHEID:

De veiligheid en biocompatibiliteit werden aangetoond in enkele in vitro studies. (Japan Food Research Laboratories)

 • Er werdgeen huidsensibilisatie waargenomen in overeenstemming met ISO 10993-10:2010 (Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen - Deel 10: Beproeving op irritatie en huidsensibilisatie)
 • Er werdgeen huidirritatie vastgesteld in overeenstemming met ISO 10993-10:2010 (Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen - Deel 10: Beproeving op irritatie en huidsensibilisatie)
 • Er werdgeen cytotoxiciteit waargenomen in overeenstemming met ISO 10993:2009 (Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen - Deel 5: Beproeving op in-vitrocytotoxiciteit)
 • Bij het fabricageproces zijn geen zware metalen gebruikt. (Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003)
 • Er werd geen risico vastgesteld bij het inademen van zilverdeeltjes. Het niveau van de ingeademde deeltjes bleef ver onder de veiligheidsnormen.
 • In het fabricageproces worden geen zware metalen gebruikt. (Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003)
 • In het productieproces worden geen zwavelhoudende chemicaliën, sulfaten, broom, chloorgas, organische stoffen enz. gebruikt.
 • Het water na ons productieproces wordt verwerkt door onze eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie en gebruikt om de tuinen te besproeien. Er komt dus netto geen water in beken e.d. terecht.
 • Wij beschikken over vergunningen die ons toestaan het afvalwater te behandelen. Het water na behandeling wordt maandelijks getest door onafhankelijke laboratoria en steekproefsgewijs ook door de overheidsinstanties. Wij voldoen altijd aan de plaatselijke wetten en voorschriften
 • Zodra ons zilver in afvalwater komt zal het geen negatieve invloed hebben op de effluent waterzuivering. Onze tests hebben aangetoond dat het Biochemical Oxygen Demand (BOD) in afvalwater afneemt.
 • Zilver wordt verkregen van verkopers die in het bezit zijn van geldige vergunningen afgegeven door de regering. Op deze manier weten we dat het zilver afkomstig is van legitieme bronnen.
 • Zilver, een kostbaar en zeer belangrijk metaal, kan veilig worden gerecycleerd tot zijn oorspronkelijke staat. Op deze manier is er geen nettoverlies aan grondstoffen van zo'n fantastisch metaal
 • Niet alle zilversoorten zijn gelijk. Zilver in nano-formaat kan mogelijk aanzienlijke schade aanrichten aan het leven in het water en ook op aarde. Ons zilver heeft bepaalde unieke eigenschappen waardoor het altijd veilig is en optimaal werkt. We hebben 3e partij testen die aantonen dat ons product veilig is voor de huid, etc.

Verschillende onderzoeksartikelen hebben het veiligheidsprofiel van zilver aangetoond.

terug